Klachtenprocedure Tree Eleven

We hopen uiteraard dat je heel erg tevreden bent met onze dienstverlening. Het team van Tree Eleven doet zijn uiterste best om een ieder zo goed mogelijk van dienst te zijn. In de praktijk kan het gebeuren dat je als deelnemer toch een keer niet helemaal tevreden bent of een klacht hebt. Volg dan de volgende stappen.

Stap 1: Persoonlijk bespreken

Wij raden ten alle tijden aan, om klachten eerst te bespreken met de betreffende persoon. Alle medewerkers van Tree Eleven zijn bereid om met je mee te denken over een passende oplossing. 

U kunt ons ook bellen op 06 47 56 83 56  (Dennis van Berlo).
Per email zijn we bereikbaar op: info@treeeleven.nl

Wil je na dit contact je klacht toch verder doorzetten? Ga dan naar stap 2 van de klachtenprocedure.

Stap 2: Indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie

Ben je er niet uitgekomen met de desbetreffende persoon? Dat vinden wij jammer!
We helpen je graag om de klacht alsnog naar tevredenheid af te handelen met behulp van de klachtencommissie van Tree Eleven.
De klachtencommissie bestaat uit Dennis van Berlo. Tree Eleven garandeert dat elke klacht vertrouwelijk, zorgvuldig en met inachtneming van de privacy en van de deelnemer zal worden behandeld. 

Je kunt de klachtencommissie een mail/brief sturen met de volgende informatie:

  • De naam en het adres van de indiener
  • De datum van indiening
  • Een korte omschrijving van de klacht
  • En de gronden van de klacht

     

Termijn voor indienen klachten
We vragen je om je klacht in te dienen binnen twee weken na het ontstaan van de klacht per post of via klachten@treeeleven.nl. Na de ontvangstbevestiging zal er binnen 4 weken worden gereageerd op de klacht. Als er een langere tijd nodig is om bijvoorbeeld onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen vastgestelde termijnen op de hoogte gebracht, waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven van de termijn waarop men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Registratie van klachten
Alle schriftelijke klachten zullen gedurende een periode van zes maanden na afsluiting van de klacht worden bewaard. Daarna zullen wij de gegevens verwijderen.

 

Stap 3: Onafhankelijke derde partij

Wordt er geen gezamenlijke oplossing gevonden en/of is de uitkomst van klachtencommissie niet naar tevredenheid, dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld om tot tevredenheid van afhandeling van de klacht te komen.

Voor klachten omtrent coaching van Tree Eleven, kan de klager de klachtenprocedure van de NOBCO volgen. Deze is te vinden via de link https://www.nobco.nl/klachtenprocedure

Voor klachten omtrent NLP, kan de klager de klachtenprocedure van de NVNLP volgen. Deze is te vinden via de website van NVNLP of klik op deze link.

Voor andere klachten omtrent training en opleiding, kan de klager de klachtenprocedure van de NOBTRA volgen. Deze is te vinden via de link https://nobtra.nl/opdrachtgevers/klachtenprocedure

Kan ik je helpen?