Ethische Gedragscodes

Een Ethische Gedrags Code biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze. Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ onder woorden brengen en deze omschrijving als leidraad laten dienen voor het professioneel functioneren.

Tree Eleven heeft professioneel handelen hoog in het vaandel staan. Om dat te onderstrepen is eigenaar – trainer – coach Dennis van Berlo, op persoonlijke titel, als lid aangesloten bij NOBCO, NOBTRA en NVNLP. Door je aan te sluiten zeg je toe dat je de Ethische Gedrags Codes volgt. In de verschillende ethische codes is opgenomen hoe je als professional omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

De werkwijze van Tree Eleven sluit aan en is in de gedachte van de onderstaande ethische gedragscodes.

 

NOBCO

Nederlandse Orde van Beroepscoaches

NOBTRA

Nederlandse Orde van Beroepstrainers

NVNLP

Nederlandse Vereniging voor NLP

Kan ik je helpen?